Porvoon kaupunki jatkaa koronarajoituksia 28.03.21 asti

25.02.2021

Saimme tiedon Porvoon kaupungilta, että jatkamme meitä koskevien rajoitusteen suhteen samaan malliin, eli alle 12-vuotiaat saavat harjoitella sisätiloissa aiemmin annetun koronaohjeistuksen mukaan. Nämä nykyisellään olevat rajoitukset on 28.3 asti voimassa.
 

Porvoon kaupunki tiedottaa 25.2.2021

Yläkoulut etäopetukseen 8.–28. maaliskuuta

Porvoon yläkoulut ja lukiot siirtyvät etäopetukseen 8.–28. maaliskuuta. Muilta osin Porvoon koronarajoitukset ja -suositukset jatkuvat pääsääntöisesti ennallaan 28. maaliskuuta asti. Nuorisotilojen osalta päätökset tehdään kuitenkin ensi viikolla, linjasi Porvoon kaupungin johtoryhmän kokouksessaan 25. helmikuuta. Porvoossa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset voi tarkistaa kaupungin nettisivuilta: www.porvoo.fi

Porvoon kaupungin linjaukset perustuvat valtioneuvoston linjauksiin. Valtioneuvosto tiedotti tänään koronapandemian torjuntatoimien tiukentamisesta. Tavoitteena on pyrkiä estämään koronaepidemian nopeaa kiihtymistä ja tartuttavampien virusmuunnosten yleistymistä.

Porvoon lukioiden ykkös- ja kakkosluokkalaiset ovat olleet etäopetuksessa marraskuun lopusta asti. Noin puolet lukioiden oppilasta siirtyy väliaikaisesti viikon ajaksi lähiopetukseen 1.–7. maaliskuuta jo aikaisemmin tehdyn päätöksen mukaisesti. Pääsääntöisesti tämä koskee ykkösluokkalaisia, joille pystytään näin antamaan ohjeistusta tulevaa etäopetusjaksoa varten.

8.–28. maaliskuuta Porvoon yläkoulut ja lukiot ovat etäopetuksessa valtioneuvoston linjauksen mukaisesti. Alakoulut pysyvät lähiopetuksessa, ja ylioppilaskirjoitukset pyritään turvaamaan.

– Valtioneuvosto mukaan myös yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta voidaan keskeyttää. Porvoon rajoitukset ovat jo tämän linjauksen mukaisia. Pidennämme nyt rajoituksen voimassaoloa 28. maaliskuuta asti valtioneuvoston linjauksen mukaisesti, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula kertoo.

Porvoon koronatilanne on rauhallisempi kuin pääkaupunkiseudulla

– Porvoon koronatilanne on tällä hetkellä rauhallisempi kuin pääkaupunkiseudulla. Tartuntoja on todettu tähän mennessä 53 helmikuun aikana. Altistuneita on kuitenkin yli 100 viimeisten kahden viikon aikana, ja herkemmin leviävää virusvarianttia on löydetty myös Porvoosta, sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen kuvaa.

­– Pääkaupunkiseudun tartuntatilanne on huolestuttava. Tilanne voi muuttua nopeastikin Porvoossa, sillä olemme samaa työssäkäynti- ja asiointialuetta, Silvennoinen jatkaa.

– Porvoo on suoriutunut tähän asti hienosti epidemiantorjunnassa, vaikka se on varmasti tuntunut välillä meistä kaikista vaikealta ja turhauttavaltakin. Nyt pitää jaksaa noudattaa rajoituksia vielä vähän aikaa. Rokotukset etenevät. Menemme kohti kevättä ja toivottavasti ennen pitkään myös helpompia aikoja.

Yleisötilaisuuksissa kuuden hengen raja

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on kiristänyt heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi kokoontumisrajoituksia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Päätös koskee myös Porvoota. Kaikki yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty 22.2.-14.3.2021.

Aluehallintovirasto suosittelee kuitenkin painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää sekä noudattamaan tarkasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi etäyhteydellä aina kun se on mahdollista.

Aluehallintovirasto on tehnyt lisäksi päätöksen, joka koskee lähikontaktien rajoittamista yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa. Päätös koskee myös Porvoota, ja se on voimassa 25.2.–14.3.2021. Päätös koskee mm. yksityisiä yrityksiä, kuntia ja uskonnollisia yhdyskuntia. Päätökseen voi tutustua Porvoon kaupungin nettisivuilla: www.porvoo.fi/suositukset-ja-rajoitukset.


AVI:n päätös lähikontaktien rajoittaminen yleisölle avoimissa tiloissa tai rajatun osallistujajoukon tiloissa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, joka koskee lähikontaktien rajoittamista yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa. Päätös koskee myös Porvoota, ja se on voimassa 25.2.–14.3.2021.

Päätöksen mukaan toimijan pitää varmistaa, että ihmisten väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää näissä tiloissa. Päätös koskee seuraavia toimijoita:

yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
yksityiset elinkeinonharjoittajat
kunnat ja kuntayhtymät
uskonnolliset yhdyskunnat
julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun. Päätös koskee myös rajattuja ulkotiloja, joita käyttää samanaikaisesti yli 50 asiakasta tai osallistujaa.

Aluehallintoviraston mukaan tilojen käyttö pitää järjestää niin, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden väliset lähikontaktit pystytään tosiasiallisesti välttämään. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan.

Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. Keinot toimijat voivat määritellä itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Aluehallintoviraston päätös ei koske ravintoloita – ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta päättää valtioneuvosto.

Päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan. Päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin, oikeutta saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa eikä se saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään.


Nyt onkin tärkeää, että yli 12-vuotiaiden lasten- ja nuorten vanhemmat jaksavat pysyä positiivisina ja kannustavina lastemme vuoksi, vaikka tilanne alkaa väsyttämään jo yhtä jos toista. Monet meidän valmentajista on tehnyt upeaa työtä tarjotakseen vanhemmille lapsille harjoitusmahdollisuuksia tilanteesta huolimatta, niillä eväillä jatketaan. Kiitos valmentajille ja tietenkin kiitos vanhemmille, että jaksatte kannustaa lapsianne!
 

Pidetään lippu korkealla ja nautitaan viimeisistä talven hetkistä, johan siellä linnut on alkanut laulamaan siihen tahtiin, että kevät tulee :)

15.09.2021PSS toimiston väessä muutoksia syksyllä!
16.07.2021PSS harrasteryhmien ilmoittautuminen avattu!
15.09.2021PSS järjestää syyslomaviikolla Säbäleirin
30.07.2021Porvoon Salibandyseura PSS hakee toiminnanjohtajaa
12.07.2021PSS järjestää Sun Säbä ja Tupla+katusählyturnauksen elokuussa!
16.06.2021Johtokunta kaudelle 2021-2022 valittu!
24.05.2021PSS JÄRJESTÄÄ MYÖS ELOKUUSSA SÄBÄLEIRIN!
20.05.2021PSS Vuosikokous- tervetuloa!
07.05.2021Mikä peli, mikä mestaruus!!
22.04.2021PSS järjestää Säbäleirin 10.6-18.6, ilmoittaudu N-Y-T!

Siirry arkistoon »