Valmennustoiminta

PSS on asettanut yhdeksi päätavoitteekseen valmennustoiminnan kehittämisen ja tukemisen. 

Visio

1. Valmennustoiminnan jatkuva kehittäminen siten, että tarjotaan junioreille yksilöllisesti oikeanlaista harjoittelua sekä oikeantasoista ottelutoimintaa. Seurataan aktiivisesti valmennuksellisten opetussisältöjen toteutumista. Analysoidaan toiminnan linjan siirtymistä kentälle ja siitä syntyneitä tuloksia. Valmentajien osaamisen tasoa parannetaan sisäisen koulutussuunnitelman toteuttamisen ja Salibandyliiton koulutusjärjestelmän avulla.

2. Kilpailullisesti tavoitteellisen toiminnan yhtenäistäminen siten, että kaikille valmennustoiminnassa mukana olevilla on selkeä käsitys eri kehitysvaiheiden tavoitteista ja kokonaiskuva juniorin kehityksestä johon pyritään.

3. Tarjotaan kaikille halukkaille mahdollisimman matala kynnys aloittaa harrastustoiminta seurassa, sekä mahdollistetaan harrastuksen jatkaminen tai muu toiminta salibandyn parissa myös myöhemmin.

Valmennustoiminnan perusarvot

- Yhteisöllisyys
- Rehellisyys
- Avoimuus
- Vastuuntunto
- Positiivisuus

Kasvatukselliset pelisäännöt

PSS:ssä noudatetaan seuraavia kasvatuksellisia tavoitteita:

- Lapselle salibandyn harrastaminen on oltava leikkiä
- Lapselle ja nuorelle harrastamisen on oltava arvokas osa kasvua
- Salibandyn harrastamisen on edistettävä tunteiden käsittelytaitoa
- Salibandyn harrastamisen on edistettävä itsetuntoa
- Salibandyn harrastamisen on edistettävä sosiaallisia taitoja
- Salibandyn harrastamisen on edistettävä kykyä ottaa vastuuta
- Salibandyn harrastamisen tulee kasvattaa Fair Play-henkeen
- Rasismia,syrjintää tai kiusaamista ei hyväksytä missään muodossa
- Päihteettömyys

Valmentajan tehtävät Porvoon Salibandyseurassa

1. Valmentaja vastaa joukkueensa harjoittelun suunnittelusta (vuosi/kuukausi/päivä) , harjoittelun toteuttamisesta ja joukkueen peluuttamisesta seuran valmennuslinjan edellyttämällä tavalla.
 
2. Valmentajan tulee tutustua seuran valmennuslinjan sisältöön yhdessä seuran valmennuspäällikön / toiminnanjohtajan kanssa.
 
3. Valmentaja sitoutuu kehittämään itseään sekä omalta osaltaan seuran valmennustoimintaa.
 
4. Valmentaja on velvollinen osallistumaan seuran järjestämiin, kaikkia valmentajia koskeviin koulutustilaisuuksiin kauden aikana.
 
5. Valmentaja on tehtävässään sitouduttava toimimaan yhteistyössä seuran muiden valmentajien ja toimihenkilöiden kanssa. Hänen tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillinen ja toimia seuran arvojen ja periaatteiden mukaisesti.
 
6. Valmentaja tukee ja kannustaa lapsia ja nuoria harrastamaan myös muita lajeja. Porvoon Salibandyseuran valmentaja ei ole esteenä muiden lajien harrastukselle.
 
7. Huolehtii ja valvoo ettei harjoituksissa ja pelitapahtumissa peluuteta sairasta tai loukkaantunutta pelaajaa. Lasten ja nuorten terveys on aina etusijalla, ei tulostaulu.

Valmentajien kouluttaminen

Valmentajien tärkein tehtävä on kehittää pelaajia seuran valmennuslinjan mukaisesti sekä urheilullisesti että kasvatuksellisesti. Tämä edellyttää perusteellista valmennuslinjaan perehtymistä ja opetussisällön sisäistämistä. Seuran sisäisen koulutusjärjestelmän tehtävänä on antaa valmentajille tarvittavaa ohjausta ja tukea.

Seuran valmentajilta edellytetään myös aktiivista halukkuutta osallistua Suomen Salibandyliiton järjestämiin valmentaja- ja ohjaajakoulutuksiin. Näin valmentajan kehittyminen noudattaa myös valtakunnallista linjaa.


Valmentajaksi?

Mikäli olet kiinnostunut valmennuksesta ja lasten sekä nuorten ohjaamisesta sekä valmis kehittämään itseäsi, niin ole rohkeasti yhteydessä. Aiempi valmentajakokemus ei ole välttämätöntä. Tärkeintä valmentajalle on oma innostus valmentamiseen ja kyky tehdä yhteistyötä muiden kanssa.pss_logo1.jpg