Seuran jäsenyys

Porvoon Salibandyseuran pelaajat ja toimijat ovat seuran jäseniä maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun. 

Seura tarjoaa toimintasääntöjensä mukaisesti jäsenilleen mm.

  • kilpailutoimintaa
  • koulutustoimintaa
  • valmennus- ja harjoitustoimintaa
  • nuorisotoimintaa
  • tiedotus- ja suhdetoimintaa
  • kuntoliikuntaa
  • juhla- ja huvitilaisuuksia
  • muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia

Seuran pelaajat voivat jäsenyyden turvin pelata ja edustaa seuraa virallisissa otteluissa ja tapahtumissa. Lisäksi joukkueiden taustatoimijoiden jäsenyys on seuralle tärkeää yhteisten toimintatapojen ja yhteenkuuluvuuden kannalta - myös seuran sääntöjen toteutumisen osalta.

Porvoon Salibandyseura ry:n jäsenenä voit edustaa seuraa, pelata PSS:n väreissä ja toimia seuran puolestapuhujana.

Porvoon Salibandyseura ry:n jäsenmaksu kaudella 20-21 on 45,00 €.


Seuran jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, ainaisjäseniä, vapaajäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia.

Näistä ainaisjäseneksi, vapaajäseneksi, kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voi kutsua tai hyväksyä seuran johtokunta. Kannattajajäsen voi puolestaan olla yksityinen henkilö tai yhteisö.

Pelaajat, joukkueenjohtajat, valmentajat ja muut taustatoimijat ovat seuran varsinaisjäseniä maksettuaan kunkin toimintakauden jäsenmaksun. Viisitoista vuotta täyttäneillä jäsenillä (pl. kannattajajäsen) on äänioikeus seuran kokouksissa.

Tervetuloa mukaan seuran jäseneksi!