Tilinpäätös

PSS:n joukkueet hoitavat kukin taloutensa itsenäisesti. Jokaisen joukkueen rahastonhoitaja on vastuussa joukkueensa tilinpäätöstiedoista. Joukkueiden tuloslaskelmat yhdistetään kuitenkin vuosittain seuran tuloslaskelmaan. Kirjanpidosta ja tuloslaskelman sekä taseen kokoamisesta huolehtii tilitoimisto. Rahastonhoitaja huolehtii joukkueen rahaliikenteestä sekä tositteiden toimittamisesta oikeassa muodossa seuran taloudenhoitajalle, joka toimittaa ne tilitoimistoon.

Kaikista joukkueen tililtä maksetuista maksuista pitää olla tosite, josta ilmenee maksuperuste, samoin tilille tulevista maksuista. Pelaajilta kerättävistä toimintamaksuista riittää tositteeksi merkintä tiliotteessa.

Tositteet lajitellaan mappiin aikajärjestyksessä. Ne tilitapahtumat, joista on erillinen tosite, ruksataan tai muuten selvästi merkitään otteeseen.

Mappi toimitetaan tilivuoden päätyttyä (tilikausi 1.6.-31.5.) heti, kun kaikki tilikauteen liittyvät tositteet ja tiliotteet ovat mapissa tilinpäätöksen tekemistä varten seuran toimistolle ehdottomasti viimeistään 15.6. mennessä.

Jos joukkueen toimihenkilö joutuu hoitamaan maksuja käteisellä, pitää niistä kaikista olla tosite. Nämä menot voidaan laskuttaa joukkueen tililtä esim. kuukausittain. Kuluista tehdään erittely kululajeittain (vaikka ruutupaperille) ja siihen liittyvät tositteet nidotaan sen kanssa nippuun.

Käytännössä yllä mainitun työn tekee joukkueen rahastonhoitaja, mutta yhdessä he joukkueenjohtajan kanssa vastaavat siitä, että tilinpito on tehty asianmukaisesti.

Kaikki tositteet ja tiliotteet on lain mukaan säilytettävä 6 vuotta tilikauden päättymisen jälkeen. Tositteet säilytetään joko seuran toimistolla tai joukkueen rahastonhoitajan hallussa.

Seuran tilinpäätöskokouksen 2019 pöytäkirja.

Lisätietoa seuran kirjanpitäjältä:

Alkemax Oy
Gina Rask
Email: gina.rask@gmail.com
www.alkemax.fi